رئيس قزوین مدرسه فعالیت نزدیکی کودکان

رئيس: قزوین مدرسه فعالیت نزدیکی کودکان نوجوانان محیط زیست مدرسه طبیعت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به قالیباف وقت داده نشد, حضور در جمنا دلی نبود ، جمنا از ما دعوتی نکرده است، عضو شاخص جبهه پایداری

در آن مقطع اگر آقای قالیباف کنار نمی‌رفت، احتمال به مرحله دوم کشیده شدن انتخابات زیاد بود.

به قالیباف وقت داده نشد, حضور در جمنا دلی نبود ، جمنا از ما دعوتی نکرده است، عضو شاخص جبهه پایداری

عضو شاخص جبهه پایداری؛ به قالیباف وقت داده نشد/ جمنا از ما دعوتی نکرده است/ حضور در جمنا دلی نبود

عبارات مهم : میلیون

در آن مقطع اگر آقای قالیباف کنار نمی رفت، احتمال به مرحله دوم کشیده شدن انتخابات زیاد بود.

نصرالله پژمانفر در گفتگو با فرهیختگان راجع به وحدت اصولگرایی گفت: مسئله جریان اصولگرایی را وحدت نمی دانم. من فکر می کنم پایبندی به این عنوان هست. وحدت هم یکی از پرسشها هست. وحدت خود اصالت ندارد، باید جریان اصولگرایی منجر به وحدت شود، ولی وحدت هم تحکمی نیست.در انتخابات ریاست جمهوری خیلی ها در جمنا حضور رسمی داشتند، ولی حضور دلی نداشتند، به همین علت از همه ظرفیت های خود جهت حضور استفاده نکردند.

اهم بیانات پژمانفر به شرح زیر است:

به قالیباف وقت داده نشد, حضور در جمنا دلی نبود ، جمنا از ما دعوتی نکرده است، عضو شاخص جبهه پایداری

*فکر می کنم در آن مقطع اگر آقای قالیباف کنار نمی رفت، احتمال به مرحله دوم کشیده شدن انتخابات زیاد بود. بالاخره کسانی که در جمنا تصمیم گرفتند از ابتدا بنایی بر این نداشتند که به نظرات ما هم توجه کنند و در آن وقت هم از جبهه پایداری نظری نخواستند، ضمن آنکه خیلی ها از جمله بعضی اعضای جبهه پایداری آن روزها علنا و با منطق این نظر را در رسانه ها اعلام کردند، ولی انگار افرادی قصد دیگری داشتند و کاری به این حرف ها نداشتند.

*{درباره 15.5 میلیون رأی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری}:فکر می کنم رای در این سبد زیاد از این مقدار بود. اگر واقعا این فضاسازی ها و عدالت در تبلیغات و انصاف در گفتمان بود، مطمئنا نه آقای روحانی 24 میلیون رای داشت و نه آقای رئیسی 16 میلیون. قطعا شاید به هم بسیار نزدیک می شدند و شاید نتیجه چیز دیگری می شد. و این صرفا ادعا هست، ولی مطمئنا اگر انصاف را طرف برابر رعایت می کرد و نگرانی ها را در فضای رسانه ای که دست خودشان بود، ایجاد نمی کرد، قطعا این آرا به هم نزدیک تر می شدند.

در آن مقطع اگر آقای قالیباف کنار نمی‌رفت، احتمال به مرحله دوم کشیده شدن انتخابات زیاد بود.

*{درباره دعوت جمنا از پایداری جهت شرکت در شورای مشورتی}: این جریان تاکنون هیچگونه دعوتی از جبهه پایداری جهت شنیدن نظر ها و نظراتش به عمل نیاورده است.

*{درباره نواصولگرایی قالیباف}:به آقای قالیباف وقت داده نشد که از حرف های خود دفاع کند و بگوید منظور چه بود. واقعا اگر منظور ایشان اصولگرایی هست، همین امروز تا قیامت هم می گوییم اگر چارچوب انسانیت، اخلاق و مبانی دین را رعایت کند، وظیفه خود را انجام داده و تا انتها باید پیش برود. اگر بخواهد از اینها عدول کند اشتباه کرده است.

*به شدت نظر به این داریم که تنها کاری را انجام ندهیم. اگر امر دایر به تنها بودن و انجام وظیفه شود، حس این است که انجام وظیفه مهم تر از تنهابودن است.

به قالیباف وقت داده نشد, حضور در جمنا دلی نبود ، جمنا از ما دعوتی نکرده است، عضو شاخص جبهه پایداری

واژه های کلیدی: میلیون | درباره | قالیباف | انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog