رئيس قزوین مدرسه فعالیت نزدیکی کودکان

رئيس: قزوین مدرسه فعالیت نزدیکی کودکان نوجوانان محیط زیست مدرسه طبیعت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از افرادی حمایت کردیم که به کشور عزیزمان ایران پشت کردند ، انتقاد روزن

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: میشل عون که با پشتیبانى حزب الله به ریاست جمهورى رسیده در نخستین سفر خارجى اش به عربستان رفته و از سفر به کشور عزیزمان ایران سر باز

از افرادی حمایت کردیم که به کشور عزیزمان ایران پشت کردند ، انتقاد روزن

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از دیپلماسی کشور عزیزمان ایران در لبنان/از افرادی حمایت کردیم که به کشور عزیزمان ایران پشت کردند

عبارات مهم : ایران

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: میشل عون که با پشتیبانى حزب الله به ریاست جمهورى رسیده در نخستین سفر خارجى اش به عربستان رفته و از سفر به کشور عزیزمان ایران سر باز مى زند و بتازگى به وسیله دامادش که مدیر حزب وابسته به او و وزیر امور خارجه لبنان است شدیدترین حملات را به مدیر مجلس آقاى نبیه برى کرده و صریحاً اعلام می کند که نشانه او و حزبش تضعیف موقعیت او که نماینده شیعیان در راس هرم حکومت و مدیر مجلس است می باشد، و هم وقت هر روز سخن از مدیر جمهور مارونى قدرتمند ازسوى سیاستمداران مسیحى تکرار می شود.

از افرادی حمایت کردیم که به کشور عزیزمان ایران پشت کردند ، انتقاد روزن

اکنون که تنور انتخابات پارلمانى لبنان داغ گشته شرایط حزب الله به جایى رسیده که علناً مقابله با وى برنامه انتخاباتى اعلام شده است از سوى تعداد بسیارى از لیست کاندیداها گردیده، و فضاى جامعه لبنان که تا دیروز بطور شبه کامل در قبضه حزب الله بود به جایى رسیده که آقاى سید حسن نصر الله صراحتاً اعلام می نماید خود شخصاً خطرات بسیار جدى جانى را تحمل کرده و به یک یک روستاهاى منطقه بعلبک ـ هرمل رفته و درب تک تک منزل هاى مردم را میزند تا بتواند آراى آنان را براى لیست خود تامین کند.

اکنون این پرسش بطور جدى باید مطرح شود که نتیجه هزینه ده ها میلیارد دلار و بیش از آن هزینه هاى سیاسى و اعتبارى از سوى جمهورى اسلامى در کشور لبنان در سالیان طولانى به اینجا رسیده و هنوز مسئولین حاضر نیستند بازنگرى اساسى در باره سیاستهاى اعمال شده است خود در گذشته نموده و تلاشى در جهت نقد و بررسى روش ها و ارتباطات با افراد و گروه ها و میزان باز دهى هزینه هاى مادى و معنوى هنگفت پرداخت شده است انجام دهند که شاید در آینده بیش از این موقعیت جمهورى اسلامى کشور عزیزمان ایران در لبنان تضعیف و اوضاع نیروهاى وابسته به کشور عزیزمان ایران به قهقرا باز نگردد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: میشل عون که با پشتیبانى حزب الله به ریاست جمهورى رسیده در نخستین سفر خارجى اش به عربستان رفته و از سفر به کشور عزیزمان ایران سر باز

واژه های کلیدی: ایران | لبنان | انتقاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog